5 Cách Biến Khủng Hoảng Thành Cơ Hội

5 Cách Biến Khủng Hoảng Thành Cơ Hội
Nếu khủng hoảng và khó khăn là vật cản không thể tránh khỏi trên con đường đi đến thành công thì hãy tận dụng nó biến chúng thành những cơ hội. Dưới đây là 5 cách biến khủng hoảng thành cơ hội của các doanh nhân nổi tiếng - Bí quyết biến khủng hoảng thành cơ hội từ các doanh nhân thành đạt

1. Luôn giữ bình tĩnh

2. Dám nghĩ khác biệt

3. Bỏ qua các quy tắc không phù hợp

4. Amor fati - biết chấp nhận số phận

Tags: Vninsider