BIDV muốn tăng vốn lên gần 45.500 tỷ

BIDV muốn tăng vốn lên gần 45.500 tỷ
Vốn điều lệ hiện tại của BIDV là 40.220 tỷ, cao nhất trong hệ thống ngân hàng hiện nay, nhà băng này sẽ trình cổ đông thông qua việc tăng thêm hơn 5.000 tỷ đồng vốn tiếp theo.

Theo kế hoạch Hội đồng quản trị BIDV, đại hội cổ đông thường niên 2020 của ngân hàng sẽ diễn ra vào ngày 7/3 tới để bàn về kế hoạch kinh doanh trong năm cũng như việc tăng thêm vốn điều lệ.

Theo đó, HĐQT ngân hàng sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn từ 40.220 tỷ hiện tại lên 45.549 tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị thế ngân hàng thương mại có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Nhà băng này dự kiến phát hành gần 282 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành thêm hơn 251 triệu cổ phiếu mới bằng hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ.

BIDV sẽ thực hiện quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7%, tương đương mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 7 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và IV năm nay và đang chờ phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Với kế hoạch chào bán thêm cổ phần, BIDV sẽ phát hành thêm 6,25% số cổ phần đang lưu hành tính đến cuối năm 2019 trong giai đoạn 2020-2021. Thời điểm cụ thể sẽ được HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Thông qua đó, ngân hàng này dự kiến tăng thêm 5.329 tỷ đồng vốn điều lệ. Toàn bộ vốn tăng thêm sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động tín dụng, đầu tư, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ…

Theo kế hoạch, đến năm 2022, ngân hàng sẽ nâng tổng tỷ lệ sở hữu của nước ngoài lên tối đa 30%, đồng thời giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước xuống tối thiểu 65%, còn lại dành cho các nhà đầu tư khác.

Từ sau năm 2022, tỷ lệ sở hữu Nhà nước tổi thiểu tại BIDV sẽ được điều chỉnh giảm xuống 51%.

Cũng tại tài liệu đại hội cổ đông lần này, BIDV dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm nay với tổng tài sản tăng từ 1,49 triệu tỷ lên 1,59 triệu tỷ đồng. Các chỉ tiêu tài chính như huy động vốn tăng 9%, tín dụng tăng trưởng theo giới hạn được Ngân hàng Nhà nước giao (hiện tại là 9%).

Với các chỉ tiêu này, nhà băng kế hoạch thu về 12.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 15% so với năm 2019 và tiếp tục chi trả cổ tức với tỷ lệ 7%.

Trong năm vừa qua, BIDV cũng là một trong những ngân hàng có lợi nhuận trước thuế vượt 10.000 tỷ . Trong đó, tổng thu nhập hoạt động đạt trên 48.165 tỷ, tăng 9% và 10.876 tỷ lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng 16%.

Cũng trong năm 2019, nhà băng này đã hoàn tất việc bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài làm cổ đông chiến lược – KEB Hana Bank.

Ngân hàng phía Hàn Quốc đã chi hơn 20.300 tỷ đồng để sở hữu 15% vốn điều lệ (sau phát hành) của BIDV và trở thành cổ đông lớn thứ 2 tại nhà băng này sau sở hữu Nhà nước. Đây cũng là thương vụ mua cổ phần từ một nhà đầu tư chiến lược lớn nhất lịch sử ngành ngân hàng Việt, giúp BIDV trở thành ngân hàng thương mại có vốn điều lệ lớn nhất hiện nay.

Quang Thắng

Tags: Bidv Muốn Tăng Vốn Lên Trên 45.500 Tỷ Bidv Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Đại Hội Cổ Đông Nhà Băng Việt Vốn Điều Lệ Bidv Tăng Vốn Ngân Hàng Vốn Lớn Nhất