Các doanh nghiệp sắp được hoàn 5.000 đồng tiền thuế

Các doanh nghiệp sắp được hoàn 5.000 đồng tiền thuế
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi quy định chi phí trần lãi vay trước ngày 20/4.

Văn phòng Chính phủ mới có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với Bộ Tài chính liên quan đến việc hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 3 điều 8 Nghị định số 20/2017 của Chính phủ về áp trần tỷ lệ lãi vay các doanh nghiệp có hoạt động liên kết.

Có hiệu lực từ tháng 5/2017, Nghị định 20 ra đời nhằm chống chuyển giá, "né" thuế với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Mục tiêu xây dựng hướng vào các tập đoàn đa quốc gia vì sự khác biệt về thuế suất giữa các nước. Tuy nhiên, từ khi có hiệu lực đến nay, nhiều lần các doanh nghiệp phản ánh quy định này khiến họ phải nộp thêm hàng trăm tỷ đồng tiền thuế, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty vốn thường đứng ra vay vốn rồi phân bổ về các công ty con. 

Bộ Tài chính sau đó đã xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 8 áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2019 trở đi, không đề cập đến việc xử lý số tiền đã thu của doanh nghiệp năm 2017, 2018. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sau đó kiến nghị cho phép áp dụng hồi tố với các chính sách sửa đổi trong nghị định về trần chi phí lãi vay. Ước tính, khoản hồi tố vào khoảng gần 5.000 tỷ đồng. 

Trong chỉ đạo vừa ban hành, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo nghị định đối với nội dung xử lý hồi tố cho năm 2017, 2018 theo phương án như ý kiến của đa số thành viên Chính phủ, bù trừ nghĩa vụ thuế của các kỳ tính thuế tiếp theo nhưng tối đa không quá 5 năm. Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, Bộ Tài chính sẽ ký tắt nghị định, trình Thủ tướng ký, ban hành ngay trong ngày 20/4. Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý cần có giải pháp quản lý chặt chẽ, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm khi xử lý hồi tố theo quy định của nghị định.

Tags: Doanh Nhân Văn Phòng Tiền Thuế