Đề xuất định giá tối đa với sách giáo khoa

Đề xuất định giá tối đa với sách giáo khoa
Cơ quan này đề xuất đưa sách giáo khoa vào danh mục Nhà nước định giá tối đa theo quy định của Luật Giá.

Bộ Tài chính cho biết đã phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo báo cáo Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung mặt hàng sách giáo khoa vào danh mục Nhà nước định giá bằng hình thức định giá tối đa thực hiện theo quy định của Luật Giá.

Theo Bộ Tài chính, sách giáo khoa giáo dục phổ thông hiện được quản lý theo quy định tại Luật Giáo dục, Luật Giá. Trong đó, giá sách giáo khoa thuộc danh mục mặt hàng thực hiện kê khai giá, nhưng không thuộc danh mục mặt hàng do Nhà nước định giá, bình ổn giá.

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho rằng, nếu đề xuất bổ sung mặt hàng sách giáo khoa vào danh mục Nhà nước định giá bằng hình thức giá tối đa được thông qua, đây sẽ là công cụ hữu hiệu để thực hiện điều tiết giá đối với mặt hàng sách giáo khoa trong bối cảnh bước đầu thực hiện xã hội hóa đối với việc cung cấp mặt hàng này.

Trên cơ sở đó, các cơ quan sẽ xem xét phương án giá của các nhà xuất bản đề xuất và sẽ rà soát tính hợp lý, hợp lệ của từng yếu tố cấu thành giá sách giáo khoa; tính toán hài hòa lợi ích của các nhà xuất bản và khả năng chi trả của đối tượng sử dụng để ban hành giá tối đa cho một bộ sách để thực hiện chung.

Tags: Bộ Tài Chính Bộ Giáo Dục Sách