Lê Thị Bích Phượng
Techcombank có gần 4.000 nhân viên đáp ứng yêu câu phân phối sản phẩm bảo hiểm

Techcombank có gần 4.000 nhân viên đáp ứng yêu câu phân phối sản phẩm bảo hiểm

Theo lãnh đạo Techcombank, nhu cầu bảo hiểm của khách hàng đang dần tăng cao. Doanh thu phí bảo hiểm của Techcombank tăng hơn 35% trong năm 2019.